Скарбниця вихователя та класного керівника

Нормативні документи з питань організації виховної роботи

 1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй (від 10.12.59 р.).
 2. Декларація прав дитини (від 20.11.59 р.).
 3. Конвенція про права дитини (від 20.11.89 р.).
 4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей (від 30.09.90 р.).
 5. Конституція України (від 28.06.96 р.).

Закони України:

 1. «Про освіту» (від 13.03.96 р. N 100/96-ВР).
 2. «Про загальну середню освіту» (від 13.05.99 р.).
 3. «Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 р. N 1841-111).

Укази Президента України:

 1. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» (від 17.04.2002 р. N 347/2002).
 2. «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної програми «Діти України» до 2003 р.» (від 24.01.2001 р. N 42/2001).
 3. «Про національну програму “Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.”» (від 26.03.2001 р. N203/2001).
 4. «Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 рр.» (від 25.12.2000 р. N 1376/2000).
 5. «Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» (від 04.02.99 р. N 117/99).
 6. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» (від 15.03.2002 р. N 258/2002).
 7. «Про національну програму правової освіти населення» (від 18.10.2001р. N 992/2001).
 8.  «Про програму роботи з обдарованими дітьми на 2001-2005 рр.» (від 08.02.2001р. N 78/2001).
 9. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» (від 21.11.99р. N I4-609/99).
 10. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних та неповних сімей» (від 20.12.2000 р. N 1396/2000).
 11. «Про національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 рр.» (від 20.08.2001 р. N 643/2001).

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. «Про програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 рр.» (від 11.06.2001 р. N 790).
 2. «Про затвердження Положення про загальноосвітній заклад» (від 14.06.2000 р. N 946).
 3. «Про програму “Українська родина”» (від 14.03.2001 р. N. 243).
 4. «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення і формування здорового способу життя, духовності, зміцнення моральних засад суспільства» (від 15.09.99 р.).
 5. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (Педагогічна газета. 2000.- N 6. (червень)).
 6. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної ради (від 17.09.99 р. N 1063-XIV).
 7. Концепція виховання молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти України 28 лютого 1996 року.
 8. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (від 06.09.2000р.).
 9. Наказ МОН та МОЗ України від 21.04.2005 p. N 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності у дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді».
 10. Наказ МОН України від 17.05.2005 р. N 207 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті».
 11. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах та комплексна програма (наказ МОН України та АПН від 25.02.2004р. N 151/11).
 12. Закон України «Про виховання дітей та молоді» (г. «Освіта України» N 72 від 14.09.2004 р.).
 13. Національна Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (г. «Освіта України» N 94 від 3.12.2004р.).
 14. Цільова комплексна програма «Вчитель», затверджена спільним рішенням МОН та Президії АПН України 29.10.97 p. N 2016-5; N 17/10-103.

Перелік державних документів, які регламентують діяльність закладів освіти у сфері збереження і зміцнення здоров’я дітей

 1. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999р.);
 2. Закон України «Про позашкільну освіту» (2000р.);
 3. Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» (від 12.12.1991р. №1972);
 4. Закон України «Про охорону здоров’я» (від 19.11.1992р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 03.02.1993р., Декретом Кабінету Міністрів України №23 від 31.12.1992р.);
 5. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001р. №2402-Ш);
 6. Конвенція ООН про права дитини (1998р.);
 7. Конституція України (прийнято Верховною Радою України 28.06.1996р.);
 8. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) (затверджено на спільному засіданні колегії МОН України та Президії АПН України від 22.11.2001р.);
 9. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (наказ МОН України №605 від 21.07.2004р.);
 10. Міжгалузева комплексна програма «здоров’я нації» на 2002-2011 роки (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002р. №14);
 11. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХ1 ст. (затверджено Указом Президента України від 17.04.2002р. №347);
 12. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2005р.);
 13. Національна програма «Діти України»;
 14. Національна програма «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД»;
 15. Національна програма «Репродуктивне здоров’я» 2001-2005рр. (затверджено Указом Президента України від 26.03.2001р. №203);
 16. Урядова програма «Назустріч людям»;
 17. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» (затверджено Указом Президента України від 01.09.1998р. №963/98);
 18. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (від 22.11.2004р. №1591);
 19. Рекомендації парламентських слухань «Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки» (затверджено Постановою Верховної Ради України від 05.06.2003р. №940-1У);
 20. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» №456/99 від 27 квітня 1999р.;
 21. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002р. №258.